Se flere ladekabler i underkategoriene listet opp i linjen over her.

Mode 3 er betegnelsen på ladekabler som brukes på nye typen ladestolper og mot ladestasjoner med type 2 stikk. Disse kablene inneholder ingen styresystemer men er kodet for å hindre overbelastning. Passer disse kablene mellom bil og ladepunkt kan du trygt plugge i og lade. Ladestyrken tilpasses automatisk til både bil, ladekabel og tilgjengelig effekt på ladepunktet. Mode 3 er anbefalt lademetode.

Mode 2 er ladekabler inneholder styreelektronikk som regulerer bilens lader. Slike kabler følger gjerne med bilen og brukes mot et vanlig stikk på veggen. Kablene som følger med bilene begrenser ofte ladingen til 10A. Vi tilbyr her justerbare ladekabler som kan utnytte bilens lader bedre der det er tillatt. Mode 3 kabler skal i utgangspunktet kun brukes unntaksvis og betegnes gjerne som nødladekabler.

Adaptorer og skjøteledninger er ikke tillatt brukt i Norge. Vi fører disse likevel da de har sin funksjon.